Giảm giá hoặc tặng quà có giá trị hấp dẫn khi mua hàng Tại CADILLAC SHOP

  • Giảm giá khi mua đơn hàng từ 3.000.000d trở lên
  • Hoặc thay thế bằng phần quà hấp dẫn trị giá từ 200.000 trở lên